ទាក់ទងពាណិជ្ជកម្ម 078-866023, 098-866023

ព័ត៌មានបន្ថែម

ចំណុច​ល្អ​និង​អាក្រក់​នៃ​ការ​ពត់​ធ្មេញ

ដោយ​សារ​តែ​ធម្មជាតិ​នៃ​ធ្មេញ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់​ៗ​មិន​បាន​ស្អាត​ដូច​ដែល​ខ្លួន​ចង់​បាន​ ទើប​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​ការ​រៀប​ចំ​ធ្មេញ​ឡើង​វិញ​ ដោយ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​បច្ចេកទេស​ពត់​ធ្មេញ​របស់​ទន្ត​ពេទ្យ​ ដើម្បី​ឱ្យ​ធ្មេញ​មើល​ទៅ​ស្អាត​បាត​ មាន​របៀប​ និង​ តម្រៀប​គ្នា​ជា​ជួរ​បាន​ល្អ​​.​.​.​


    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម